U11 and U9 Football v Mylnhurst – Wednesday 11th February 2015

We played visitors Mylnhurst from Sheffield on Wednesday 11th February 2015. Results:

  • U11 3 v 3 Mylnhurst
  • U9 1 v 5 Mylnhurst

Scorers: Heppell, Jones and Rose.